Riegitaal

Zelf denken, samen doen

Riepair
Riepair

Riepair BV ondersteunt organisaties door de wettelijke verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en het daaruit volgende plan van aanpak in te zetten als instrument om de kwaliteit van werk en organisatie daadwerkelijk te verbeteren.

Dit doen wij:

  • Door een herkenbare dienstverlening: klantgericht, open en persoonlijk.
  • Met ondersteuning van direct on-line beschikbare instrumenten en hulpmiddelen.
  • Op een betaalbaar wijze, gedurende de contractperiode van vier jaren wordt de totale investering verdeeld in maandelijks te betalen termijnen.
  • Door het geven van garanties, gedurende de contractperiode heeft de onderneming een geaccordeerde RIE.

Wettelijk kader

De Arbo-wet (artikel 3 en artikel 5) verplicht alle bedrijven in Nederland tot het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid gericht op “zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden”.  Deze zorg dient systematisch te gebeuren en moet een integraal onderdeel zijn van het totale ondernemingsbeleid. Zowel de werkgever als de werknemers zijn verantwoordelijk voor de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. De werkgever draagt de eindverantwoordelijkheid. Een belangrijk onderdeel van het beleid is het opstellen en actueel houden van een RIE. De RIE is geen doel op zich, maar een instrument ter ondersteuning van het arbobeleid.

Verzekering

Veel verzekeraars vragen bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering of een brandverzekering voor de ondernemer naar het bestaan van de RIE. Het kan gebeuren dat de ondernemer of de verzekeringstussenpersoon onterecht ‘ja’ invult. Als er beroep wordt gedaan op de verzekeraar voor een arbeidsgerelateerde omstandigheid, zal deze vaak vragen naar de RIE. Indien die er niet is, kan de verzekeraar bepalen niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen. Voor een kleine ondernemer kunnen deze voorbeelden een grote strop betekenen, zo niet de ondergang van het bedrijf. Maar ook als de verzekeraar er niet naar heeft gevraagd bij het aangaan van de verzekering, kan deze zich erop beroepen dat u er niet alles aan heeft gedaan wat van een goed werkgever volgens de wet wordt verlangd.

En als u niets doet?

De RIE is niet voor niets wettelijk verplicht. Wie hem niet uitvoert, is waarschijnlijk ook niet actief bezig met het veilig en gezond houden van het bedrijf. Niet bezig met de kans op ongelukken en verzuim, en de gevolgen daarvan. Hoe ingrijpend die gevolgen kunnen zijn, moet u maar vragen aan een ondernemer die het heeft meegemaakt: een claim van een werknemer bij een ongeluk of beroepsziekte. En wat dat betekent voor het imago van het bedrijf.

 

Maak meteen een afspraak!
copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer