Riegitaal

Kwaliteit is toeval uitsluiten

Riegitaal app
Riegitaal app

De app is op een iPad naast de huidige webversie te gebruiken. Met de app worden alle functionaliteiten die een iPad biedt optimaal benut. Zo bevat het zeer gebruiksvriendelijke en uitgebreide teken- en annotatiemogelijkheden. Tevens gebruikt de app geo-informatie in combinatie met GPS-positieherkenning en kan een uitgebreide werkvoorraad offline volledig beschikbaar worden gehouden. Daarnaast zijn alle functionaliteiten die de huidige webversie biedt, ook in de app ontsloten en heeft u de mogelijkheid om volledig offline te werken.

Werken vanuit de tekening

Met de app werkt u op een geheel andere wijze. Waar u met de webversie werkt vanuit de checklist, werkt u met de app vanuit de tekening.

Geo-kaart

De ontsluiting van een dossier gaat in de app vanuit een geo-kaart. Je kunt inzoomen op de plek waar je staat, een schermvullend overzicht van alle dossiers oproepen of een overzicht van heel Nederland zien. De app download automatisch de dossiers, waarvan binnen twee weken een controle is ingepland. De checklist wordt dus automatisch voor de toezichthouder klaargezet op de app.

Meerdere documenten tegelijk openen

De app biedt de mogelijkheid om tot drie documenten tegelijk geopend te hebben. Dit stelt de toezichthouder in staat om snel te schakelen tussen een tekening en een relevante berekening bijvoorbeeld.

In- en uitzoomen van de tekening

Voor het in- en uitzoomen van een tekening wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de iPad biedt. Dit betekent dat de toezichthouder heel snel en gemakkelijk met twee vingers kan in- en uitzoomen en door de tekening kan navigeren.

Checklist met transparante kaartlagen

Ondanks dat er vanuit de tekening wordt gewerkt, is de checklist altijd op te roepen. Deze schuift open over de tekening, zodat u in dezelfde omgeving blijft. Vanuit de checklist wordt de vraag geopend die u wilt beantwoorden. De app genereert automatisch bij elke vraag een transparante kaartlaag, waarop de annotaties worden getoond. Dit heeft een aantal voordelen:

Annotaties, foto’s, waardeoordelen enz. zijn altijd gekoppeld aan de betreffende vraag en ook op die manier terug te herleiden;
Dit biedt de mogelijkheid om een nieuwe versie van een tekening onder de kaartlagen te schuiven, zodat de bestaande annotaties worden getoond op de nieuwe versie van de tekening;

Het is mogelijk om kaartlagen afzonderlijk van elkaar aan en uit te zetten;

Annoteren

Net als in de webversie is het mogelijk om losse opmerkingen, stempels en lijnen te tekenen en afstanden te meten. Door de mogelijkheden van de iPad te benutten is het in de app mogelijk om vrij te tekenen, door met de vinger een figuur te tekenen. Gemaakte annotaties kunnen vervolgens gemakkelijk worden verplaatst, verschaald of verwijderd. 

Foto’s maken

Ook in de app is het mogelijk om op een specifieke plek op de tekening een foto te maken. Vervolgens kan de kijkrichting worden bepaald en kan er een omschrijving aan de foto worden meegegeven. Na het maken van een foto is een miniatuurversie van de foto te bekijken door op het foto-icoontje te tikken. De foto’s zelf worden opgeslagen in een speciale map, met daarin alle gemaakte foto’s.

Gebouwdelen benoemen

Bij het aanmaken van een RIE in de internetomgeving van Riegitaal is de mogelijkheid toegevoegd om gebouwdelen te benoemen. Hierbij valt te denken aan verschillende ruimtes, verdiepingen, energiezones enz. Deze gebouwdelen kunnen in de app worden gebruikt om heel specifiek waardeoordelen te geven of opdrachten uit te zetten.

Waardeoordelen geven

Er kan op verschillende manieren waardeoordelen worden gegeven in de app:

Op onderwerpniveau. Dit betekent dat alle onderliggende vragen het gekozen waardeoordeel krijgen
Op vraagniveau. Dit betekent dat er één waardeoordeel voor de gehele vraag wordt gegeven. Op vraagniveau per gebouwdeel. Dit is een nieuwe functionaliteit die de toezichthouder in staat stelt om per vraag aan te geven waar die vraag wel of niet voldoet op de tekening. Bovendien is het mogelijk om dit waardeoordeel ook te koppelen aan één van de benoemde gebouwdelen. Zo kan er bijvoorbeeld bij een vraag over de blusmiddelen worden aangegeven in welke ruimtes de blusmiddelen wel en niet voldoen.

Opdrachten toekennen

Het toekennen van (foto-)opdrachten is in de app een stuk eenvoudiger geworden. De toezichthouder tikt een plek op de tekening aan waar de foto gemaakt moet worden. Vervolgens wordt de opdracht geformuleerd of wordt er gekozen voor een standaard opdracht. Deze opdracht wordt toegekend aan een betrokkene binnen het dossier, er wordt een datum aan gekoppeld en de locatie wordt benoemd. Voor dat laatste kan gebruik worden gemaakt van de benoemde gebouwdelen. De toegekende betrokkene krijgt hiervan bericht en voert de opdracht uit. Zodra de foto gemaakt is, wordt deze geplaatst op de tekening, waar de opdracht was uitgezet.

Combineren van annotaties

Eén van de grootste wijzigingen in de app t.o.v. de huidige webversie is de mogelijkheid om annotaties met elkaar te combineren. De toezichthouder kan in de app op een plek op de tekening bijvoorbeeld aangeven dat de vraag niet voldoet, daar een toelichting bij schrijven, een gebouwdeel benoemen, een foto maken en direct een opdracht uitzetten. Waar dit nu nog allemaal losse elementen zijn, wordt dit in de app met elkaar gecombineerd. Hierdoor wordt in de rapportage nog duidelijker wat er wel of niet voldoet en waarom wel of niet.

Rapportage mailen

Vanuit de app kan direct een rapportage worden gemaild naar een betrokkene. Voor het mailen van een rapportage is wel een internetverbinding nodig. 

copyright ©2020 Riepair - Houdt bedrijven gezond en veilig - All rights Reserved Contact | Disclaimer